OVER PERCEPTUAL - PM

Perceptual-PM analyseert, adviseert en realiseert trajecten vanuit brede kennis van het bouwproces, de culturen en de vele specialismen. Oprichter Hans de Gier, van origine architect, projectmanager en bouwdirectie, is sinds 1996 actief in het integraal procesmanagement, als ook sedert 2010 in het oplossen van de problemen, die opdrachtgevers tijdens of na het bouwproces ondervinden. De aanpak, de gehanteerde grondslagen, de resultaten én het uitsluitend werkzaam zijn in opdracht van opdrachtgevers in het bouwproces, maken het bepalend verschil.

AANPAK EN GRONDSLAGEN

Kennis van de vele aspecten van het bouwproces, het hanteren van de redelijkheid en een goede omgang met alle betrokkenen binnen de programmeerfase en overeenkomsten, het overbruggen van cultuurverschillen, het afstemmen van wensen en noodzakelijkheden en duidelijke, op terdege analyse gebaseerde stellingnamen, zijn primaire grondslagen. Goed, respectvol en inhoudelijk open overleg, met integratie van bouwkundige, installatietechnische en bouwfysische kennis, completeren de basis voor een maximaal resultaat.

CASUSSEN EN RESULTATEN

Bij problemen tijdens of na het bouwproces is de grondslag en doelstelling, er met elkaar in goed overleg alsnog uit te komen, met de verantwoordelijkheden daar gedragen, waar deze feitelijk behoren. Deze aanpak leidde reeds tot vele succesvolle casussen. Deze casussen bevatten vele zowel inhoudelijk als qua organisatie zeer complexe processen, zowel waar het de te bereiken overeenstemming betreft, als de realisatie nadien. Zie het overzicht, waarin casussen in de gezondheidszorg, het hoger onderwijs, grootschalige woningbouw en bedrijfshuisvesting zijn vermeld.

Perceptual-PM is enthousiast sponsor van de Dutch Design website van    blue tie company   Designs with strong identity + great performance